Upravit stránku
Vykupujeme široké spektrum kovů. Mezi nejčastěji vykupované materiály patří tvrdokov, molybden, wolfram a cín, na které se přímo specializujeme. Výjimečně vykupujeme vzácné kovy, kam patří například tantal.

A jaké konkrétní kovy vykupujeme?

Máte kovy, které bychom mohli vykoupit?

Postup výkupu
  • KONTAKT

Prvním a nejdůležitějším krokem je nás kontaktovat. To můžete buď telefonicky, nebo pomocí emailu. Zprávu nám můžete poslat i prostřednictvím sociálních sítí.

  • POPIS A FOTO MATERIÁLU

Ve své nabídce vždy uveďte, o jaký materiál se jedná a jeho hmotnost v kilogramech. Doporučujeme kontaktovat nás pomocí emailu, do kterého můžete rovnou vložit fotografie nabízeného materiálů.

  • MÍSTO

Ve své zprávě vždy uvádějte místo, kde daný materiál máte. Místo uložení materiálů je důležitým faktorem při vytváření konečné nabízené ceny.

Proč při výkupu hrají tak důležitou roli fotografie a místo určení materiálu? Protože právě tyto faktory ovlivňují stanovení ceny, a tím rychlost celého procesu.

Měřením ke správné ceně

Vykupovaný materiál podrobujeme měření pomocí přesného, výkonného a rychlého spektrometru. Měření zpravidla probíhá přímo u zákazníka. Pomocí spektrometru stanovujeme v materiálu obsah dražších kovů, jako je molybden, niob, nikl, kobalt a wolfram. Dle složení konkrétního materiálu se pak stanovuje přesná cena.  

Znáte cenu? A jak postupovat dále?

Na základě podkladů od zákazníka a měření stanovujeme cenovou nabídku.

A doprava? Pokud se společně dohodneme, svážíme materiál od zákazníka naší vlastní dopravou. Nejčastěji pomocí dodávek. Pokud vykupujeme rozměrnější materiál, pak využíváme přepravní společnosti, které disponují kamiony. Materiál nám samozřejmě můžete po domluvě dovést do naší provozovny.